OSP Łęki Dolne Ochotnicza Straż Pożarna Łęki Dolne


   Początki Straży Pożarnej w Łękach Dolnych sięgają czasów już sprzed I wojny światowej, kiedy to w 1912 roku z inicjatywy Jana Sztorca zorganizowana została pierwsza grupa bojowa strażaków ochotników na czele z komendantem Sztorcem. Liczyła ona 20 strażaków pochodzących z miejscowej ludności. W skład zarządu wchodzili: prezes – Franciszek Świątek, gospodarz – Zygmunt Augustyn oraz sekretarz – Andrzej Paprocki. Jednostka ta miała bardzo wysokie jak na tamte czasy wyposażenie. Posiadała jedną sikawkę ręczną, węża ssawnego W75, 3 odcinki węża ssącego W52, a także prądnicę. Strażacy mieli także na wyposażeniu dwie pary koni należących do komendanta Sztorca i Kazimierza Zięby. Działalność tej grupy w niezmienionym składzie trwała do 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny światowej do 1945 roku prace jednostki zostały wstrzymane, zaś straż pożarna ukrywana była w budynku gospodarczym komendanta Jana Sztorca. Po zakończeniu wojny wznowione zostały działania zastępu. Skład ochotników nie został zmieniony. Śmierć komendanta, a także założyciela Jana Sztorca wiązała się z wyborem jego następcy. Urząd przejął Józef Kula zaś prezestem Kazimierz Podraza pozostała część zarządu pozostała bez zmian. Jednostka zmieniła swoją siedzibę i została przeniesiona do prywatnego domu Zygmunta Augustyna.
   Budynek, który posiadamy do dzisiejszych czasów zawdzięczamy Tadeuszowi Podrazie, gdyż to z jego inicjatywy w 1956 po wielu staraniach i rozmowach z władzami ówczesnej Powiatowej Straży Pożarnej uzyskał zgodę na budowę remizy. Początkowo miała ona mieć zupełnie inny wygląd – jednopiętrowa z płaskim dachem, jednakże dalsze dążenia i starania w PZU i Powiatowej Radzie Powiatowej przyznane zostały środki finansowe pozwalające na budowę piętrowej remizy. W roku 1960 prace nad budynkiem zostały ukończone i został on oddany do użytku. Warto też wspomnieć, iż budynek ten wzniesiony został przez ówczesnych aktywistów. 1961 to rok w którym sekcja Łęk Dolnych zdobyła pierwsze miejsce w Powiatowych Zawodach Strażackich i zdobyła motopompę M800. W 1965r. z Państwowej Staży Pożarnej Ochotnicza straż w Łękach Dolnych otrzymała wóz konny przeznaczony do pożarów, na którym znajdował się sprzęt. W 1970 roku otrzymaliśmy nowy samochód marki Żuk. Po śmierci komendanta – Józefa Kuli – w 1970 r. na naczelnika został wybrany Marian Sok. Działalność Straży Pożarnej była bardzo aktywna. Wyruszała ona do wszelkich klęsk żywiołowych niosąc pomoc tam gdzie była ona potrzebna. Liczba druhów zwiększyła się o 10 ochotników. Założona została także sekcja drużyny żeńskiej z inicjatywy Mariana Sok, która także odnosiła sukcesy i zajmowała pierwsze miejsca w zawodach strażackich. W 1980r. w remizie swoją siedzibę miał Klub Rolnika, 4 klasy szkoły podstawowej oraz Publiczna Biblioteka. Jednak nie było to miejsce tylko oficjalnych spotkań, zaczęły odbywać się także w remizie różne zabawy oraz imprezy. Tego samego roku OSP w Łękach Dolnych otrzymała samochód straży pożarnej STAR 29 GBM. Około lat dziewięćdziesiątych za 50mln złotych został odkupiony od Straży Pożarnej w Pilźnie samochód strażacki. Fundusze na ten zakup zostały zebrane od sponsorów, lecz wiele też udało się zgromadzić od mieszkańców Łęk. Samochód ten jest w posiadaniu strażaków do dzisiejszych czasów. Do 2000 roku komendantem był Marian Sok, a prezesem Stanisław Marcinek, jednakże w tym samym roku skład zarządu ponownie uległ zmianie. Naczelnikiem został Bogdań Michoń, prezesem Ryszard Pyrchla, na zastępcę komendanta wybrany został Janusz Sok zaś na skarbnika mianowano Dariusza Matugę. Roku 2002 zakupiony został do użytku Straży Pożarnej samochód Żuk. W 2003 roku jednostka OSP Łęki Dolne przyjęta została do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Na przełomie 2003/2004 rozpoczęto budowę garażu z dwoma boksami przeznaczonymi na samochody strażackie. Kolejne lata jednostki w Łękach Dolnych były czasem szybkiego rozwoju. Zwłaszcza rok 2005 w którym to został zakupiony kolejny samochód strażacki marki Ford Transit GLBM. Do wyposażenia Straży doszły także aparaty powietrzne, pompa głebinowa, agregat prądotwórczy, hełmy Auer i Galet, specjalistyczne ubrania Nomex. W 2010 roku zakupiono samochód Renalut Master. Remiza w Łękach Dolnych jest ciągle modernizowana, na pierwszym piętrze mieści się Klub Aktywniej Młodzieży, gdzie miejscowa młodzież może spędzać czas rozwijając swoje zdolności. W 2012 roku obiekt przeszedł gruntowny remont. W 2014 roku, dzięki zaangażowaniu i pomocy Pani Burmistrz Ewy Gołębiowskiej, na placu remizy wybudowano salę taneczną. W roku 2015 nastąpiła kolejna zmiana w składzie zarządu, kiedy to z funkcji Prezesa zrezygnował zasłużony Dh. Ryszard Pyrchla, a na jego stanowisko wybrano Dh. Mirosława Miczek.
   Nasza jednostka nieustannie rozwija swoją działalność i poszerza zarówno kadrę jak i zaplecze techniczne.Obecnie nasza jednostka zrzesza 87 osób, w tym 13 członków honorowych, 10 członków wspierających, 22 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 42 członków zwyczajnych, czyli strażaków-ratowników biorących czynny udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych.  Dzięki przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego mamy możliwość ciągłego doposażania samochodów w specjalistyczny sprzęt techniczny taki jak ubrania bojowe, hydrauliczne urządzenia ratownicze, torby medyczne i wiele innych. Druhowie naszej jednostki systematycznie rozwijają swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach z zakresu ratownictwa lub pożarnictwa. Dzięki zaangażowaniu wszystkich strażaków ochotników wchodzących w skład OSP Łęki Dolne jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i pomoc wszystkim potrzebującym mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Najcześciej czytane na naszej stronie